Selecteer hier de naam van uw cursus(sen):

  Cursus 1   Cursus 2
 
 
  Cursus 3   Cursus 4
 
 

Proefles voor de cursus à € 30,00:

Maakt u voordat u dit inschrijfformulier toestuurt eerst een afspraak s.v.p., tenzij mondeling anders overeengekomen.
In verband met o.a. een certificaat s.v.p. alle onderstaande gegevens invullen.


Startdatum:dag:/maand/jaar:
Tijd:

man vrouw   Achternaam:
Roepnaam:
Voorletters:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Geboorteland: Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoonnummer (privé): Tel.nr. (werk):
Telefoonnummer (mobiel) E-mailadres:

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Creative PC Training


Plaats en dagtekening :
___________________________
Handtekening deelne(e)m(st)er : ___________________________

Indien een onderneming of instelling de training betaalt, dienen ook de hieronder gevraagde gegevens ingevuld te worden.
Bedrijven ontvangen een factuur.
Naam onderneming/instelling:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer:

Factuurgegevens:
Naam onderneming/instelling:
t.a.v. de afdeling:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode / vestigingsplaats:
Inkoopordernr. / Kostenplaats:

Het bedrijf verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Creative PC Training:

Nr.Kamer van Koophandel Handtekening en stempel opdrachtgever: ___________________________

 

Dit formulier s.v.p. ondertekend sturen naar:
Creative PC Training, Oostenburgervoorstraat 52, 1018 MR Amsterdam
Telefoon: 020 - 420 1963


Print deze pagina uit!