Cursussen - Excel vervolg modulen

Microsoft Excel vervolg modulen

De vervolg modulen gaan specifiek in op een onderdeel van Excel. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een module Geavanceerde functies, een module Grafieken, een module Macro's of een Module Draaitabellen. Er zijn vele mogelijkheden, kijkt u in de lijst hieronder.

 

Prijs: klik Prijzen

Modulen
Indicatie
aantal lessen
Maximaal
aantal lessen
Module 1: Excel Database
1
2
Module 2: Database Filters en Subtotalen 
1
2
Module 4: Draaitabellen
2
4
Module 5: Rekenen met meerdere tabbladen 
1
2
Module 6: Koppelingen 
1
2
Module 7: Macro's 
1
2
Module 8: Geavanceerde functies 
3
5
Module 9: De functie Zoeken: Verticaal en Horizontaal zoeken 
1
2
Module 10: Beveiliging 
1
1
Module 11: Financiële functies 
1
2
Module 12: Gegevensvalidatie 
1
2
Module 13: Grafieken
2
3
Module 14: Werkbladmodellen (sjablonen)
1
2
Module 15: Mailmerge Word met Excel adressenlijst
1
2

 

Doelgroep:
De opleiding is bedoeld voor diegenen die zich verdiepen in bepaalde onderdelen. Een goede basiskennis van Excel is noodzakelijk.

Kijk voor de inhoud van de modulen verder op deze pagina

Inhoud modulen:

Module 1 De Excel Database

Het doel van het maken van een database in Excel is het kunnen opzetten, beheren en analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Denk aan een klantenbestand of een lijst van debiteuren.

De gegevens worden gepresenteerd in de vorm van een lijst, waarbij dezelfde soort gegevens een veldnaam krijgen.

- een database opbouwen
- gegevens invoeren direct in het werkblad of via een formulier
- eigenschappen van cellen veranderen
- database uitbreiden met een extra kolom; kolom verwijderen en verbergen
- automatische splitsing van gegevens op basis van regelmaat in een veld of op basis van een scheidingsteken
- titels blokkeren en opheffen
- beeld horizontaal en verticaal splitsen
- kolomtitels op volgende pagina's printen
- gegevens zoeken en vervangen in een database via criteria
- het gebruik van jokers (? en *) en operatoren als kleiner dan (<), groter dan (>) en gelijk aan (=) in de criteria
- gegevens eenvoudig sorteren via de knoppen aflopend en oplopend
- gegevens sorteren op basis via meerdere criteria en via een sleutel


Module 2 Database Filters & Module 3 Subtotalen

- filteren via AutoFilter voor eenvoudige criteria
- een database meerdere malen filteren
- gefilterde gegevens optellen (via subtotaal), opmaken, kopiëren
- filteren op het kleinste of grootste getal
- gegevens tonen van één kolom
- Aangepast AutoFilter met bepaalde waarden (bijv. een omzet filteren van € 8000,00 tot € 10.000,00)
- Aangepast AutoFilter met bepaalde tekst (je kunt dan meerdere criteria uit één kolom kiezen)

- filteren via Uitgebreid filter: hierbij maak je gebruik van criteria die je zelf intypt
- één of meerdere voorwaarden in één kolom
- werken met sets voorwaarden
- gebruik van jokers en logische operatoren bij Uitgebreid Filter
- meerdere kolommen met dezelfde kolomkop
- filteren op unieke records (ter voorkoming van doublures)

- Subtotalen berekenen
- Overzichtssectie en besturingselementen (knoppen details verbergen en weergeven, Niveauknoppen)
- Subtotalen verwijderen en afdrukken


Module 3 Geavanceerde functies in de database (niet meer beschikbaar)

De databasefuncties worden gebruikt voor berekeningen in databases of lijsten van Excel. Er kunnen bijvoorbeeld gemiddelden, totalen, hoogste of laagste waarden uitgerekend worden.
In deze module komen de volgende databasefuncties aan de orde:

- DBAANTAL: telt het aantal cellen dat getallen bevatten aan de opgegeven voorwaarden.
- DBAANTALC: telt in de database de niet-lege cellen
- Het verschil tussen DBAANTAL en DBAANTALC
- DBGEMIDDELDE
- DBLEZEN: haalt één record op uit een database die voldoet aan de gespecificeerde criteria (handig om er achter te komen of er ongewenste dubbele waarden in een database aanwezig zijn)
- DBMAX
- DBMIN
- DBSOM

Module 4 Draaitabellen

Als je grote lijsten met gegevens hebt, kun je met behulp van een draaitabel heel gemakkelijk samenvattingen weergeven aan de hand van de door jou gewenste indelingen.

- Een Draaitabel maken
- Velden aanpassen
- Kolommen verwijderen en verbergen
- Wijzigingen in de brongegevens doorvoeren
- Draaigrafiek maken
- Draaigrafiek aanpassen en opmaken
- Rekenen in een Draaitabelrapport
- Berekend veld


Module 5 Werken met meerdere werkbladen

- Het rekenen met meerdere werkbladen
- gegevens en opmaak tegelijkertijd invoeren in verschillende werkbladen
- werkbladen benoemen, toevoegen, verplaatsen, kopiëren, van kleur voorzien
- Het werken met grote werkbladen: navigeren, kolomkoppen verticaal plaatsen, terugloop, terugloop invoegen nieuwe regel, Tekstuitlijning boven, titels blokkeren.


Module 6 Koppelingen en gegevens samenvoegen

Koppelingen zorgen ervoor dat wijzigingen in een doelbestand worden bijgewerkt als de gegevens in het bronbestand worden gewijzigd. In het doelbestand staat een verwijzing (koppeling) naar het bronbestand.

- Koppelingen aanbrengen tussen werkmappen
- Gegevens samenvoegen (rekenen met 3D-namen tussen werkbladen)
- Koppelingen bijwerken, aanpassen en naamverwijzingen gebruiken
- Koppelingen naar een ander programma
- Een grafiek als ingesloten en gekoppeld object
- Een tabel als ingesloten en gekoppeld object
- Een Word-document invoegen
- Een gedeelte van een Word-document als ingesloten en gekoppeld object


Module 7 Macro’s

Met een macro kun je een reeks opdrachten automatiseren. De opdrachten die je erin verwerkt kunnen zeer uiteenlopend zijn.
- Een macro opnemen en uitvoeren
- Overzicht van bestaande macro’s
- Macro’s opslaan in de Persoonlijke Macrowerkmap, en in Deze werkmap
- Diverse voorbeelden van macro’s
- Een eigen werkbalk maken
- Een macro opnemen in de werkbalk
- Een macro koppelen aan een afbeelding


Module 8 Geavanceerde functies

- ALS-functie toepassen met behulp van Logische operatoren
- Geneste ALS-functie
- Het nesten van de MIN-functie in de ALS-functie
- De ALS-functie in combinatie met Absolute celverwijzing
- Het nesten van de EN-functie en de OF-functie in de ALS-functie
- Functie TEKST.SAMENVOEGEN
- De functies AANTAL en AANTAL.ALS
- Functie AFRONDEN, AFRONDEN.BENEDEN en AFRONDEN.BOVEN


Module 9 Zoeken via een functie

De functies ZOEKEN, VERTICAAL EN HORIZONTAAL ZOEKEN worden gebruikt om van een bepaalde waarde een bijbehorende waarde op te zoeken.

- Functie ZOEKEN: matrixvariant
- Vermijden foutwaarde #N/B
- Functie ZOEKEN: vectorvariant
- Verticaal Zoeken
- Horizontaal Zoeken
- Zoekfuncties toepassen in een factuur


Module 10 Beveiliging

- Beveiliging van een werkblad
- Beveiliging van een werkblad opheffen
- Beveiliging van een werkmap met “wachtwoord voor openen”
- Beveiliging van een werkmap met “wachtwoord voor schrijfbevoegdheid”
- Formules onzichtbaar maken


Module 11 Financiële functies

- Functie TW (Toekomstige waarde)
- Initiële inleg
- Functie HW (Huidige waarde)
- Functie BET
- Functie RENTE
- Functie LIN.AFSCHR.


Module 12 Gegevensvalidatie

Gegevensvalidatie houdt in dat gegevens die door de gebruiker in een formulier worden ingevuld, automatisch worden gecontroleerd. Je kunt hierbij aangeven aan welke voorwaarden de invoer in een cel moet voldoen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat er alleen maar hele getallen mogen worden ingevoerd, of dat er alleen uit een bepaalde lijst geput mag worden.

De validatiecriteria: Geheel getal, Decimaal, Lijst, Datum, Tijd en Lengte tekst komen aan bod.

Overige zaken:
- Lijst met een gedefinieerde naam
- De lijst verbergen zodat gebruikers deze niet kunnen bewerken of wijzigen
- Datum weergeven met de functie VANDAAG
- Eenvoudige validatie met berichten
- Getallen binnen de toegestane waarden houden
- Het instellen van een invoerbericht, een informatiebericht, een waarschuwingsbericht en een foutbericht

Module 13 Grafieken

- Basis Grafieken: een grafiek maken op basis van gegevens, een kolomgrafiek, een lijngrafiek, een cirkelgrafiek
- de grootte en plaats van de grafiek wijzigen
- achteraf aanpassen van een grafiek
- een grafiek verwijderen
- een grafiek op een apart werkblad
- de opmaak van een grafiek aanpassen
- Verdieping van Grafieken: Grafiekgebied, Reeks, Grafiektitel, Waardeas en Legenda opmaken.

Module 14 Werkbladmodellen

- leren gebruiken van kant-en-klare sjablonen of werkbladmodellen
- veranderingen in sjablonen aanbrengen en als sjabloon opslaan
- een eigen beveiligd sjabloon leren maken
- opmerkingen invoegen, bewerken, kopiëren en verwijderen

Module 15 Mailmerge in Word met een Excel adreslijst

lWilt u in Word gebruik maken van een Excel adreslijst bij het opzetten van een mailing?
In deze cursus doet u kennis op over het maken van een mailing in Word met de functie Afdruk Samenvoegen waarbij u de brieven en etiketten leert koppelen aan een Excel adreslijst.

U leert hierbij:
- aanwijzingen bij het correct opzetten van een Excel adreslijst
- een brief (hoofddocument) maken met de samenvoegitems
- samenvoegen brief en Excel adreslijst
- samenvoegen etiketten en Excel adreslijst

 

 

Klik voor meer informatie...
computer cursus; computer opleiding; computer senioren; computer training op maat; computercursus en Re-integratie; computeropleidingen voor wie; computertraining; cursus typen; leren typen; cursus excel; cursus office; cursus windows; cursus word; ecdlCopyright 2005. Creative PC Training | Design: Euro Design | Website optimalisatie: Devotus Design Studio